Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
28.07.2011 09:26 - Информация за общинските програми за КАВ
Автор: algeorg77 Категория: Други   
Прочетен: 529 Коментари: 0 Гласове:
1Информация за актуализацията на общинските програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на установените норми по чл.27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух r
Във връзка с установеното незадоволително състояние на общинските програми и с регистрираните превишения на нормите за нивата на фини прахови частици /ФПЧ10/ в 29 общини в страната в периода 2007-2009 г., от началото на 2010 година МОСВ предприе действия за спешно актуализиране на съществуващите програми по чл.27 от ЗЧАВ и за разработване на нови в случаите, когато това е необходимо.r
В резултат на положените усилия, към 20.07.2011г. от общинските съвети са приети програмите на 18 общини, предстои приемането на програмите на 5 общини, в процес на изготвяне на коригирани проекти на програми са други 5 общини, а една община (Пирдоп) до момента не е представила в МОСВ проект на актуализирана програма по чл.27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/.r
На основата на представените общински програми дирекция «Опазване чистотата на въздуха» изготви нотификационна документация с искане пред Европейската комисия (ЕК) за освобождаване от задължението за спазване на нормите за ФПЧ10 до 11.06.2011 г. за 23 общини. Нотификационната документация бе представена на ЕК чрез Постоянното представителство на Република България в началото на месец юни.r
Анализът на представените в програмите резултати от извършената моделна оценка на приноса на източниците на емисии към нивата на ФПЧ10 показва различна степен на влияние на територията на отделните общини на основните източници на замърсяване – битово отопление, транспорт, индустрия, неорганизирани източници и др.r
Съгласно представената в програмите моделна оценка на приноса, в национален мащаб преобладаващо за нивата на ФПЧ10 е влиянието на битовото отопление и транспорта, включително уносът на прахови частици от пътните настилки (т.н. вторично разпрашаване). Характерният регионален фон на ФПЧ10 също има значителен принос към наднормените концентрации на този замърсител - програмите отчитат високи фонови нива, получени в резултат основно на емисиите от големи индустриални източници. Общинските програми като цяло отчитат ограничено пряко влияние на индустриалните източници, с изключение на общините, където са съсредоточени големи промишлени предприятия и топлоелектрически централи.r
В общинските програми са предвидени редица мерки, които трябва да бъдат взети по отношение на основните сектори, източници на замърсяване с ФПЧ10, за да бъде постигнато необходимото качество на атмосферния въздух. В частност, по отношение на двата ключови сектора – битово отопление и транспорт, в програмите са предвидени:r
1.По отношение на битовото отопление:r
 -Поетапно увеличаване на потреблението на природен газ;r
-Повишаване на енергийната ефективност и саниране на общински и частни сгради;r
-Промяна в схемата за предоставяне на социални помощи за отопление;r
-Въвеждане на ограничения и контрол по отношение продажбата на нискокачествени въглища и брикети;r
-Създаване на стандарт за качеството на твърдите горива, разрешени за ползване в бита, и др.r
 2.По отношение на транспорта:r
-Преразглеждане и оптимизиране на транспортните схеми на съответните общини, изграждане или разширяване на „синята зона“, ограничаване достъпа на тежкотоварни МПС в централните градски части, въвеждане на диференцирани такси за паркиране, изграждане на нови паркинги, велосипедни алеи и т.н.;r
-Обновяване на автобусния парк на градския транспорт и въвеждане на изискване за притежаване на по-висока екологична категория за МПС, използвани за обществен превоз;r
-Дейности по текущо и сезонно почистване на пътната и улична мрежа, в т.ч. повишаване на качеството и честотата на почистванията, увеличаване на почистваните територии, закупуване на нова специализирана техника;r
-Реконструкция и модернизация на пътната и улична мрежа на територията на съответните общини;r
-Мероприятия по залесяване (в т.ч. по трасетата с интензивен трафик) и затревяване на необлагородените открити терени;r
-Засилване на контрола върху фирмите, извършващи строителни и ремонтни дейности на територията на съответните общини;r
-Ограничаване на използването на пясък при зимното поддържане на уличната мрежа и обществените територии и преминаване към използване на химични реагенти и други твърди минерални субстанции, които не водят до значително замърсяване на атмосферния въздух.r
Повод за сериозна тревога е фактът, че в повечето случаи заложените в програмите мерки не са обвързани с разпределяне от страна на общините на съответни финансови средства за тяхната реализация, което може да бъде причина за цялостно или частично неизпълнение на заложените мерки както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.r
Резултатите от извършените прогнозни моделни оценки показват, че постигане на съответствие с нормите може да се очаква след комплексно изпълнение на всички мерки, планирани за целия период на действие на програмите (2011-2013 г.). Има общини, при които очакванията са нормите да бъдат достигнати след изпълнение на мерките в средносрочен план (до края 2012 г.). При някои общински програми е извършено прогнозно моделиране за 2011 г., без тази година да бъде обвързана с ангажимент за постигане на нормите за ФПЧ10, но по същество нито една община не удостоверява готовност за постигане на нормите по този показател към 11.06.2011 г.r
На базата на направения анализ на изготвените общински програми и с цел общините да бъдат подпомогнати в изпълнение на техните задължения по постигане и поддържане на установеното със законодателството качеството на атмосферния въздух, МОСВ предприема действия, свързани с:r
-установяване и определяне на приноса на природни източници към нивата на ФПЧ10 (нормативната уредба регламентира възможност за доказване и приспадане на превишенията на нормите за ФПЧ10 в резултат на такива източници при ежегодното докладване на данните за нивата на ФПЧ10 пред Европейската комисия);r
-сформиране на междуведомствена работна група за разработване на възможни мерки за подпомагане на общините в процеса на промяна в модела (структурата) на потребление на горива за отопление в битовия сектор;r
-разработване на изисквания, параметри и критерии за финансиране на общините в рамките на различни международни програми и проекти и осъществяване на мерки, предвидени в общинските програми за качество на атмосферния въздух, и др.r


Източник: http://www.ecomedia.bg/business/latest-news/article/6721Гласувай:
1
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: algeorg77
Категория: Други
Прочетен: 480151
Постинги: 1013
Коментари: 279
Гласове: 154
Архив
Календар
«  Ноември, 2018  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930