Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
18.08.2011 18:14 - Отчет за работата на МОСВ юли 2009 г. – юли 2011 г. – част 4
Автор: algeorg77 Категория: Други   
Прочетен: 513 Коментари: 0 Гласове:
0Отчет за работата на Министерството на околната среда и водите юли 2009 г. – юли 2011 г. – част 4IV. Възстановяване на доверието на Европейския съюз към България в сектор „Околна среда” и активизиране, и поддържане на добрия диалог с Европейската комисия r
Възстановен е диалогът с Европейската комисия в сектор „Околна среда”. В резултат на това са закрити 6 наказателни процедури, като са приети съответните национални транспониращи актове по 6 директиви в областта на изменението на климата, управлението на водите и качеството на въздуха. В тази връзка са приети изменения на Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за чистотата на въздуха и съответно са приети три нови наредби. За периода няма стартирали наказателни процедури за неправилно прилагане на законодателството в областта на околната среда за извършени действия от средата на 2009 г. насам. Предприети са действия за закриване на наказателни процедури в областта на Натура 2000, както и управлението на отпадъците и след проложените допълнителни усилия се очаква ЕК официално да закрие две процедури стартирали през 2007 г. и 2008 г.r
Постигнати резултатиr
1.Нарастване на усвоените средства за околна среда от международни и национални финансови източници и концентрация на целия финансов ресурс за реализиране на национални приоритетни проектиr
-Постигнато е приоритетно, целенасочено и по-прозрачно разпределение на финансовите средства по линия на международни и национални финансови източници;r
-Силно е ускорено усвояването на средствата от фондовете на ЕС - от октомври 2009 г. до момента, по ОП „Околна среда” са извършени 3,8 пъти повече плащания, в сравнение с периода от 2007 г. до октомври 2009 г.;r
-Ускорено е изпълнението на инфраструктурните проекти, както и подготвянето на проектите в областта на управлението на отпадъците, водите и биоразнообразието.r
2. Повишаване на ефективността на управлението на политиките за околната среда r
-Стартирали са реформи в стратегически за страната политики - политиката за управление на земните недра и подземните богатства  и политиката за управление водния сектор и политиката за управление на отпадъците;r
-Разработени и приети са важни стратегически документи за политиките за изменението на климата, регионално управление на битовите отпадъци и др.;r
-Създаден е административен и институционален капацитет и е изградена устойчива национална система за извършване на инвентаризация на емисиите на парникови газове в съответствие с изискванията на РКОНИК и Протокола Киото;r
-Изменени и допълнени са нормативни документи за политиките по управление на водите, изменението на климата, управление на отпадъците, управление на биологичното разнообразие, управление на качеството на атмосферния въздух, комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването и др.r
3. Създаване на необходимата среда за лоялна конкуренция и ефективно прилагане на законодателството в околната среда от бизнеса; намаляване на бюрокрацията, времето и цената на услугите за бизнеса и гражданите r
-Премахнати и облекчени са режими и процедури r
-Децентрализирани са услугиr
-Намалени са сроковете за предоставяне на услугиr
-Прекратена е практиката на мълчаливия отказr
4. Възстановяване на доверието на Европейския съюз към България в сектор „Околна среда” и активизиране, и поддържане на добрия диалог с Европейската комисия r
-Възстановен е диалогът с Европейската комисия в сектор „Околна среда”r
-Възприет е нов подход за управлението на ОП „Околна среда”r
-Прекратени са наказателни процедури и  се полагат непрекъснати усилия за предотвратяване на нови такива за неспазване на законодателството на Общността в областта на качеството на атмосферния въздух, включване на авиацията в схемата за търговия на емисии на Общността, наводненията, биологичното разнообразие и комплексно предотвратяване и контрол на замърсяванетоr
Основни цели за третата година от мандата на правителствотоr
1.Подготовка на Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020 г.”r
2.Завършване, до юли 2012 г., на  следните обекти: регионално депо Ботевград, канализация във Вълчи дол, Главиница, кв. Меден рудник в Бургас, Попово, Търговище, ПСОВ Вършец, Лот 3 и 4 на канализационни колектори в Столичния квартал Овча купел, канализация и ПСОВ в Лозница, финансирани от ОПОС. Започване на изпълнението на проекти за подобряване на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в 35 агломерации.r
3.Обявяване на процедура по Приоритетна ос „Води” на ОПОС за набиране на проектни предложения за изграждане на ПСОВ за агломерации между 2000 и 10000 е.ж.r
4.Отправяне на покани по Приоритетна ос „Отпадъци” на ОПОС за проекти за регионални системи за управление на отпадъците, забавени по различни причини на обща стойност 87 млн. лв.r
5.Откриване на процедури по Приоритетна ос „Биоразнообразие” на ОПОС на обща стойност 33 млн. лв.r
6.Договаряне на  средства по ОПОС в размер на 2,45 млрд. лв. (кумулативно) до юли 2012 г.r
7.Извършване на плащания по ОПОС до юли 2012 г. в размер на около 377 млн. лв. (вкл.авансовите плащания).r
8.Приключване на следните проекти до юли  2012 г., финансирани от програма ИСПА/КФ (Регламент 1164/94): Реконструкция на ПСОВ гр. Варна; Трансформация на ПСОВ кв. Аспарухово в пречиствателна станция и транспортиращ тръбопровод; ПСОВ Сливен; ПСОВ Търговище; ВиК мрежа на гр. София – етап 1; ВиК мрежа на гр. София – етап 2; ВиК мрежа на гр. Шумен; ВиК мрежа на гр. Сливен; ВиК мрежа на гр. Балчик; ВиК мрежа на гр. Смолян; Регионален център за управление на отпадъците гр. Кърджали; Сероочистващи инсталации на блокове 5и 6 на ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД. Довършване изграждането на Регионален център за управление на отпадъците гр.Кърджали. Ще бъде оказана техническа помощ за подготовка на инфраструктури проекти в сектор води за общините Перник и Видин. За закриване на 14 стари сметища за финансиране от държавния бюджет ще приключи подготовката на  проекти в  населените места Берковица, Лом, Севлиево, Дряново, Русе, Сливо поле, Иваново и Созопол, разположени в регионите Монтана, Русе, Севлиево, Созопол.r
9.Изготвяне и приемане на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор.r
10.Стартиране на разработването на Национална стратегия за адаптация към промените в климата.r
11.Приемане на Национален план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020 г.r
12.Разработване на проект на Закон за дейностите по изменение на климата.r
13.Приемане на ЗИД на Закона за опазване на околната среда (за облекчаване и децентрализиране на регулаторни режими за ОВОС, ЕО и предотвратяване на аварии с опасни химични вещества, както и въвеждане изискванията на Директивата за индустриалните емисии по отношение на комплексните разрешителни).r
14.Приемане на нов Закон за управление на отпадъците.r
15.Засилване на контрола върху изпълнението на общинските програми за чистотата на атмосферния въздух в районите с нарушено качество на атмосферния въздух.r
16.Предварителна оценка на риска от наводнения в речните басейни и прилежащите им брегови зони (съгласно изискванията на Директивата относно оценката и управлението на риска от наводнения).r
17.Издаване на 50 заповеди за обявяване на защитени зони зони от мрежата “НАТУРА 2000”.r
18.Обявяване на 18 защитени територии и разработване на 6 планове за управление на защитените територии и планове за действие за растителни и животински видове.

Източник: http://www.ecomedia.bg/business/latest-news/article/6807


Тагове:   юли,   МОСВ,   2011,   за,   част,   работата,   НА,   2009,


Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: algeorg77
Категория: Други
Прочетен: 490059
Постинги: 1013
Коментари: 279
Гласове: 154
Архив
Календар
«  Януари, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031